Mua hàng trả góp

Trang tổng quan hiển thị các thông tin thống kê về số lượng đơn hàng trả góp và lịch sử hoạt động đơn hàng mới phát sinh, hoàn thành

 1. Tạo chính sách trả góp

  Chính sách trả góp là phần chính sách mà bạn muốn áp dụng cho các khách hàng muốn thanh toán trả góp, chính sách này hiển thị trong trang thanh toán để khách hàng có thể lựa chọn.

  Tại danh sách chính sách trả góp có đầy đủ các thông tin về chính sách và số lượng đơn hàng đã và đang áp dụng chính sách đó. Bạn có thể thực hiện các thao tác chỉnh sửa, tạm ngưng hay xóa chính sách. Việc chỉnh sửa hay xóa chính sách không ảnh hướng đến các đơn hàng đã và đang áp dụng chính sách hiện tại.

  Tạo chính sách bao gồm các thông tin sau:

  • Tên chính sách: là tên chính sách hiển thị trong trang thanh toán
  • Mức phí trả góp: mức phí bạn muốn áp dụng trả góp với chính sách này, mức phí trả góp có thể là một số tiền cố định hoặc tính theo phần trăm giá trị đơn hàng
  • Kỳ hạn trả góp: là thời gian khách hàng tiến hành thanh toán trả góp tính theo tháng

   

 2. Chọn sản phẩm áp dụng trả góp

  Trong phần danh sách sản phẩm trả góp click nút “Chọn sản phẩm”, popup chọn sản phẩm xuất hiện và bạn có thể lựa chọn các sản phẩm mà bạn muốn áp dụng trả góp.

  Sau khi chọn các sản phẩm hiển thị trong danh sách sản phẩm trả góp, bạn có thể thực hiện thao tác tạm ngưng hoạt xóa sản phẩm đã chọn, thao tác này không ảnh hưởng đến các đơn hàng trả góp đã áp dụng.

 3. Thực hiện mua hàng trả góp

  Trong chi tiết sản phẩm trả góp trên website sẽ hiển thị thêm nút “Mua trả góp” và khách hàng của bạn có thể click để tiến hành đặt hàng trả góp với sản phẩm đó. Với ứng dụng này mỗi đơn hàng trả góp chỉ được áp dụng với một sản phẩm và số lượng sản phẩm tối đa là 1 sản phẩm.

  Khi khách hàng click nút Mua hàng trả góp màn hình thanh toán sẽ xuất hiện và hiên thị các thông tin cần điền và yêu cầu khách hàng lựa chọn chính sách trả góp mà khách hàng muốn áp dụng. Hoàn thành click Đặt hàng đơn hàng trả góp sẽ được tạo trong quản trị admin của bạn và trong danh sách trả góp

  Trong chi tiết đơn hàng trả góp trong trang quản trị website, bạn sẽ thấy nút Nhận tiền, mỗi lần khách hàng thanh toán trả góp khi đến kỳ hạn, bạn clicks nút Nhận tiền để xác nhận

  Popup xác nhận hiển thị, click Nhận để xác nhận. Chú ý mỗi lần khách hàng thanh toán bạn chỉ click Nhận tiền một lần duy nhất.

 4. Quản lý danh sách trả góp

  Tại danh sách trả góp của ứng dụng, sẽ thống kê tất cả các đơn hàng trả góp trên website của bạn, bạn có thể lọc tìm kiếm các đơn hàng đến hạn hoặc quá hạn và xem chi tiết của một đơn hàng trả góp

  Chi tiết của một trả góp bao gồm toàn bộ thông tin về đơn hàng trả góp đó và lịch sử các kỳ thanh toán của đơn hàng trả góp Mỗi đơn hàng trả góp khi đến kỳ hạn thanh toán sẽ có email thông báo gửi đến khách hàng của bạn hoặc bạn có thể click vào Gửi mail thông báo khách hàng để thực hiện gửi mail.

Ứng dụng còn thống kê giúp bạn toàn bộ lịch sử trả góp của tất cả các đơn hàng trả góp trên hệ thống và danh sách khách hàng đang có đơn hàng trả góp.

Mọi thắc mắc xin liên hệ qua email: support@bizweb.vn