Combo khuyến mãi

Sau khi thực hiện hoàn thành các bước cài đặt ứng dụng "Combo sản phẩm" bạn có thể bắt đầu sử dụng ứng dụng. Sau đây là các bước hướng dẫn sử dụng ứng dụng:

Bước 1: Tại màn hình "Danh sách nhóm Combo sản phẩm", click vào nút Thêm mới nhóm Combo để tạo một nhóm Combo theo sản phẩm

Bước 2: Nhập các thông tin để tạo nhóm Combo theo sản phẩm mà bạn mong muốn

 1. Tại phần Thông tin chung bạn cần phải nhập tên quản lý nhóm Combo, tên gói Combo sản phẩm Ví dụ:

  • Tên quản lý: nhập "Nhóm Combo máy tập cơ bụng"
  • Tên nhóm Combo: nhập "Nhóm Combo máy tập cơ bụng"

   

 2. Tại phần Chọn sản phẩm bạn có thể tìm kiếm chọn sản phẩm bạn mong muốn, click chọn với sản phẩm mong muốn
  (Lưu ý: nhóm Combo được giới hạn từ 2 đến 5 sản phẩm)

  Trong ô Sản phẩm đã chọn bạn có thể thay đổi tên và giá sản phẩm.
  Bạn nhập giá trị chiết khấu vào phần Chiết khấu giá trị gói Combo đối với nhóm sản phẩm có chứa nhiều tùy chọn, hoặc nhập tổng giá trị sau khi giảm vào ô Tổng giá trị gói Combo đối với nhóm sản phẩm chỉ chứa 1 tùy chọn.

 3. Tại phần Chọn loại hiển thị bạn lựa chọn loại hiển thị cho nhóm Combo của mình (Hiển thị cơ bản, hiển thị giá trị, hiển thị chiết khấu)

 4. Tại phần Xem trước gói Combo bạn bấm vào nút "Xem trước gói Combo" để xem trước thông tin về gói Combo sẽ được tạo với các thông tin ở trên.
  Ví dụ:

  Click Lưu để hoàn thành việc tạo nhóm Combo giảm giá theo sản phẩm của bạn 
  Sẽ mất ít thời gian để hệ thống cập nhật thông tin tạo nhóm Combo sản phẩm.

  Sau khi tạo xong nhóm Combo theo sản phẩm chi tiết sản phẩm hiển thị trên cửa hàng của bạn sẽ hiện thị gói Combo nhóm sản phẩm đó. Bạn có thể chọn mua nhóm Combo sản phẩm đó bằng cách bấm vào nút "Thêm vào giỏ hàng".

  Lưu ý: Khi tạo các nhóm Combo thì ứng dụng sẽ tạo thêm các tùy chọn của sản phẩm đó ở trong quản trị sản phẩm, bạn không nên xóa những tùy chọn này trong khi nhóm Combo vẫn đang áp dụng.