Bệnh viện website

Cách lấy mã Google API Key

Tạo Google App Để tạo được Google APP, điều tiên quyết Nhà bán hàng cần có là một tài khoản Google. Nhà bán hàng đăng nhập...

Cách tối ưu tốc độ website với Google

I. Tối ưu dung lượng bài viết (Dành cho các bạn biết về Css, HTML) https://docs.bizweb.vn/huong-dan-toi-uu-dung-luong-bai-viet-445.html II. Tối ưu tốc độ chung website ...

Website khi trỏ tên miền về bị cảnh báo của google cảnh báo mã độc - Cách khắc phục

Một số website ngay sau khi xây dựng xong, trỏ tên miền về web thì bị cảnh báo đỏ mã độc trên web, không nên truy cập từ phía...